הסכם ממון

החלטתם על מיסוד היחסים הזוגיים ועל הקמת תא משפחתי משותף, מדובר בהחלטה מרגשת. אולם, כשבמקביל עולה המחשבה על עריכת 'הסכם ממון', צמד המילים יוצר חשש מן העתיד לבוא.

אף אחד מאיתנו לא מעוניין להרוג את הרומנטיקה ולחשוב על מה יקרה ביום שאחרי... אם חלילה ניפרד או נתגרש. אבל לצד כל זאת, יש לזכור, כי ההחלטה למסד את הקשר הזוגי היא תחילתו של מסע משותף בו יפגשו שני עולמות ויהפכו אחד תוך התקווה שהמסע ימשך שנים רבות. אם כך, מדוע ישנם מקרים בהם ההמלצה היא בכל זאת – לערוך הסכם ממון?

הסכם ממון הינו הדרך הטובה ביותר להגן על כל אחד ואחת מכם אם הדברים ישתבשו ולא יהיו 'בדיוק' כפי שתיכננתם. כדאי להתייחס להסכם הממון כמעין "פוליסת ביטוח", אשר תופעל במידת הצורך ובכך תסייע בצמצום המחלוקות המשפטיות, וביצירת וודאות הסדרת הפן הרכושי, הכלכלי  וכן התווית דרך ניהול מהלך החיים המשותפים.

הסכם ממון הוא האמצעי היחיד להסדרת חלוקת הרכוש בדרך שונה מזו אשר קבועה בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג- 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון") במקרה שהנישואים יגיעו לקיצם . בחוק יחסי ממון, נקבע כי בני זוג אשר נישאו זה לזו לאחר שנת 1974, זכאים למחצית משווי הרכוש שצברו יחד במהלך תקופת הנישואים.

ניתן לערוך את הסכם הממון לפני הנישואים או במהלכם. באשר לבני זוג שאינם נשואים, אך חיים יחדיו כידועים בציבור ומעוניינים להסדיר ביניהם את מערכת היחסים הזוגית והכלכלית יערכו הם הסכם לחיים משותפים.

בהסכם הממון, לא ניתן לכלול עניינים הקשורים להסדרת דמי מזונות הילדים או משמורת הילדים אשר טרם הגיחו לאוויר העולם. באותו האופן, לא ניתן לקבוע סנקציות כספיות  במקרים בהם מי מהצדדים מסרב ליתן לאחר גט.

למי כדאי לעשות הסכם ממון

בכל מערכת יחסים זוגית ובעיקר בזוגיות פרק ב', בה בן זוג אחד מבוסס כלכלית יותר מהאחר, יש לו עסק או שיש לו נכס בבעלותו שנרכש לפני הנישואים כדאי לערוך הסכם ממון, על מנת להגן על הכספים והרכוש אשר נצברו טרם  הנישואים.

אציין כי גם כשלא קיימים פערים כלכליים בין הצדדים כדאי לעשות הסכם ממון, אשר כאמור מהווה כלי יעיל  לפתרון מחלוקות  עתידיות.

במקרה כזה, הסכם הממון יאפשר לבצע הפרדה רכושית או חלוקה של רכוש כאשר זו תתבצע בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו ולמערכת היחסים הזוגית והכלכלית האופיינית לאותו תא משפחתי.

איך עורכים הסכם ממון?

בעריכת הסכם הממון, יש לפרט את כל הרכוש, הזכויות והחובות אשר נצברו על ידי כל אחד מהצדדים על מנת להחליט במשותף על האופן בו יופרדו או יאוזנו בין הצדדים במקרה של פירוד. כך הדבר גם באשר לרכוש אשר יצבר על ידי הצדדים מהלך החיים המשותפים.

בהיעדר התייחסות מפורשת יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון ,על פיו זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל הנכסים אשר צברו שניהם, למעט נכסים מסוימים שהוחרגו מפורשות בהסכם הממון.

הסכם הממון צריך להתוות עקרונות הוגנים אשר יספקו הגנה  לכל אחד מהצדדים ורצוי לערוך אותו תוך הכלה ורגישות רבה אחד כלפי השנייה.

מומלץ וכדאי לערוך את הסכם הממון על ידי עורך דין הבקיא ברזי דיני האישות וזאת, על מנת שיהיה ביכולתו לגשר בין הצדדים ולהביאם לידי פשרה תוך עריכת  ההסכם באופן דווקני אשר אינו משתמע לשני פנים לשם הימנעות ממחלוקות  עתידיות.

חשוב לדעת!

בין אם הסכם הממון נערך לפני הנישואים ובין אם לאחריהם, יש צורך בהבאת ההסכם לאישור כתנאי לתקפותו. הסכם ממון שנערך לפני הנישואין ניתן להביא לאישור בפני רושם נישואים, נוטריון או ערכאה משפטית מוסמכת ואילו הסכם ממון שנערך לאחר הנישואין ניתן להביא לאישו רק בפני ערכאה משפטית מוסמכת.

חוק יחסי ממון אינו קובע דרישה טכנית בלבד של אישור ההסכם בפני ערכאה שיפוטית, אלא מדובר בדרישה מהותית אשר נועדה  לבחון האם ההסכם נערך בלב שלם ונפש חפצה, האם הצדדים מסכימים לכל התנאים המופיעים בו, והאם הם מבינים את מלוא המשמעויות הנובעות ממנו, לכן אני ממליצה לאשר את הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה על מנת ליתן לו תוקף של פסק דין.

הסכם הממון הוא אחד הכלים היעילים ביותר מבחינה משפטית לזוגות המתעתדים להינשא או לחיות חיים משותפים יחדיו. הסכם ממון, יטיב איתך ועם בן/ת הזוג שלך.

דילוג לתוכן